Ett av mina senaste projekt är mitt examesarbete som jag och en annan GDKare, Linn, jobbat på tillsammans den här våren. Vi kom snabbt fram till att vi ville skriva ett designinriktat examensarbete, vilket innebär en kandidatuppsats och en designartefakt som slutresultat. Vi kände tidigt att vi ville göra en fysisk produkt och spånade bland många ämnen innan vi kom fram till vad vi verkligen ville göra - nämligen ett idégenereringsspel riktat till yrkesverksamma inom designbranschen. Vi gjorde under våren en studie kring kreativitet och idégenerering, vilket ledde fram till en första prototyp av spelet som testades. Denna utvecklades därefter till en HiFi-prototyp som testades på målgruppen och vi har en önskan om att nu i efterhand trycka upp flera versioner av vårt färdigställda spel! Resultatet kan ni se här nedan. 
Back to Top